امروز : 136
ديروز : 133
ماه : 269
 
  مدیریت

نام و نام خانوادگی :
  اصغر ابراهیم زاده

سمت:
  مدیر همکاریهای علمی و بین المللی

تحصیلات:
  دکتری کشاورزی با گرایش فیزیولوژی پس از برداشت

محل اخذ مدرک:  
دانشگاه آلمریا-اسپانیا

سوابق اجرایی:
مدیریت گروه علوم باغبانی 1384-1382 و 1393-1391

زمینه تحقیقاتی:
فیزیولوژی و فیزیولوژی پس از برداشت گیاهان زینتی

رایانامه:   intercoop@maragheh.ac.ir
             ebrahimzade@maragheh.ac.ir

تلفن ثابت :
   04137276068             


تلفن همراه:  09147783936

فاکس:
    04137273072