English

تفاهم نامه های بین المللی دانشگاه مراغه

            عقد تقاهم­ نامه یکی از راه­های توسعه علمی دانشگاه­، افزایش خدمات آموزش و پژوهشی و ارائه ظرفیت­های علمی دانشگاه به سایر دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی کشورهای جهان و بهره­مندی از امکانات و خدمات متقابل است. تفاهم نامه­ های منعقده بین دانشگاه و طرف خارجی در قالب همکاری­های مشترک در زمینه آموزشی، پروژه­شهای مشترک تحقیقاتی کاربردی، تبادل استاد و دانشجو و خدمات آزمایشگاهی خواهد بود.
دانشگاه مراغه در طی سالیان تفاهم ­نامه­ های علمی بین­ المللی زیر را با موسسات و دانشگاههای کشورهایی مانند ایتالیا، برزیل، آذربایجان، ترکیه، قبرس، چین و پاکستان امضا نموده است.

 
 
         
       
 
   
Azerbaijan
China