English
تاریخ : دوشنبه 25 آذر 1398
کد 59

تفاهم نامه همکاری آموزشی و پژوهشی بین دانشگاه فنی ارزروم از ترکیه و دانشگاه مراغه از ایران امضا شد.

دانشگاه فنی ارزروم یکی از هفت دانشگاه فنی کشور ترکیه می­باشد که در سال 2010 در شهر ارزروم تأسیس گردیده است. این دانشگاه جوان از 9 دانشکده و موسسه تحقیقاتی تشکیل شده است و در حال حاضر دارای 15 دپارتمان و 110 نفر عضو هیأت علمی در بخش های فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم سلامت، برق، معماری، ادبیات، علوم ورزشی و ... می­باشد.
دانشگاه فنی ارزروم یکی از هفت دانشگاه فنی کشور ترکیه می­باشد که در سال 2010 در شهر ارزروم تأسیس گردیده است. این دانشگاه جوان از 9 دانشکده و موسسه تحقیقاتی تشکیل شده است و در حال حاضر دارای 15 دپارتمان و 110 نفر عضو هیأت علمی در بخش های فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم سلامت، برق، معماری، ادبیات، علوم ورزشی و ... می­باشد.
توسعه به‌کارگیری روش‌های نوآورانه و تکنولوژیهای جدید جهت پیشبرد برنامه‌های مشترک و تسهیل امکان دسترسی به آزمایشگاه‌ها، زیر ساخت های تحقیقاتی و کتابخانه‌های طرفین به منظور انجام امور پژوهشی و تبادل استاد و دانشجو از بندهای مهم این تفاهم نامه به شمار می روند.
این تفاهم نامه در تاریخ 24 اکتبر 2019 به امضای روسای دو دانشگاه  دکتر محمد علی لطف الهی یقین-رئیس دانشگاه مراغه- و دکتر بولنت چاکماک - رئیس دانشگاه فنی ارزروم – رسید.