English
تاریخ : يکشنبه 6 مهر 1399
کد 62

فراخوان دوم همکاری های پژوهشی تحقیقاتی مشترک میان استادان و پژوهشگران ایرانی و ترکیه ای

فراخوان دوم همکاری های پژوهشی تحقیقاتی مشترک میان استادان و پژوهشگران ایرانی و ترکیه ای در سال 2020 با هماهنگی های صورت گرفته توسط دانشگاه تبریز به عنوان مسئول کارگروه ملی همکاری های علمی با کشور ترکیه اجرا می گردد.
فراخوان دوم همکاری های پژوهشی تحقیقاتی مشترک میان استادان و پژوهشگران ایرانی و ترکیه ای در سال 2020 با هماهنگی های صورت گرفته توسط دانشگاه تبریز به عنوان مسئول کارگروه ملی همکاری های علمی با کشور ترکیه اجرا می گردد. ویژگی فراخوان دوم پیوستن موسسه ملی توسعه تحقیقات پزشکی به نمایندگی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت پوشش طرحهای منتخب از حوزه علوم پزشکی است که زمینه همکاری های علمی و پژوهشی متقابل پژوهشگران دو کشور را در حوزه های علوم پزشکی، درمان و بهداشت و نیز امکان ایجاد یک همکاری متقابل سه جانبه را فراهم آورده است.
اعضای محترم هیأت علمی می توانند بعد از حصول توافق با یکی از محققین و اعضای هیأت علمی مراکز تحقیقاتی یا دانشگاههای ترکیه ای و تهیه پروپوزال مشترک، نسبت به بارگزاری این طرح ها در وبگاههای مربوطه اقدام نمایند.
شایان ذکر است مهلت ارسال طرح های مشترک تا دوم دی ماه 1399 تعیین گردیده است.