امروز : 59
ديروز : 71
ماه : 2823
 
  مدیریت


نام و نام خانوادگی :
  اصغر ابراهیم زاده

سمت:  مدیر همکاریهای علمی و بین المللی

تحصیلات:  دکتری کشاورزی با گرایش فیزیولوژی پس از برداشت

محل اخذ مدرک:  دانشگاه آلمریا-اسپانیا

سوابق اجرایی: مدیریت گروه علوم باغبانی 1384-1382 و 1393-1391

زمینه تحقیقاتی: فیزیولوژی و فیزیولوژی پس از برداشت گیاهان زینتی

رایانامه:   intercoop@maragheh.ac.ir
             ebrahimzade@maragheh.ac.ir

تلفن ثابت:   04137276068             

تلفن همراه:  09147783936

فاکس:
    04137273072