English

عضویت در مجامع بین المللی

عضویت دراتحادیه دانشگاههای قفقاز
 Caucasus University Association (KÜNİB)

"اتحادیه دانشگاه­های قفقاز" موسوم بهKÜNİB، نهادی دانشگاهی متشکل از بیش از صد دانشگاه از کشورهای منطقه قفقاز و کشورهای همجوار است که در سال 2009 میلادی (1387 شمسی) بر اساس پیشنهاد پروفسور رمضان کرکماز، رئیس دانشگاه آردهان ترکیه تأسیس شده است. این نهاد که مقر آن در دانشگاه «اردهان» در شهری به همین نام در کشور ترکیه قرار دارد، هدف اصلی خود را بهره گیری از میراث مشترک کشورهای منطقه قفقاز و مناطق همجوار و بهبود وضعیت کنونی و چشم انداز آینده دانشگاهی و فرهنگی منطقه در حوزه های گوناگونی از علوم انسانی و سایر حوزه های دانش، تعریف کرده است. برگزاری سمینارها و سمپوزیوم های مشترک، تبادل استاد و دانشجو در دوره های زمانی مشخص و ساماندهی فعالیت­های فرهنگی، هنری و حمایتی با همکاری و هماهنگی دانشگاه­های عضو برخی از مهم ترین اقداماتی هستند که اتحادیه دانشگاه­های قفقاز در دستور کار خود تعریف کرده است .برای کسب اطلاعات بیشتر می­توانید به آدرس http://www.kunib.com مراجعه کنید.