امروز : 57
ديروز : 71
ماه : 2821
 
  کارکنان

نام و نام خانوادگی:  حمیده قربانی

سمت:  کارشناس مسئول همکاری های علمی و بین المللی

رایانامه:  intercoop@maragheh.ac.ir 

تلفن:  04137276068