English
تاریخ : چهارشنبه 11 ارديبهشت 1398
کد 48

انتخاب هیأت علمی دانشگاه مراغه به عنوان داور برجسته

دکتر احد محمد زاده عضو هیأت علمی رشته مهندسی مواد و متالورژی، به عنوان داور برجسته برای نشریه Materials Research Express، توسط IOP در سال 2018 انتخاب شده است.
.