English
تاریخ : دوشنبه 7 مرداد 1398
کد 54

حمایت ۱۶۸ میلیون تومانی از محققان ایرانی و چینی

صندوق علمی مشترک راه ابریشم از فعالیت‌های پژوهشی مشترک میان محققان ایرانی و آکادمی علوم چین در قالب سه فعالیت پروژه‌های تحقیق و توسعه مشترک، برگزاری کارگاه‌های مشترک و تبادل محققان حمایت می‌کند.

چهارمین فراخوان صندوق علمی مشترک راه ابریشم توسط صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و آکادمی علوم چین منتشر شد. این صندوق از فعالیتهای پژوهشی مشترک میان محققان ایرانی و آکادمی علوم چین حمایت می‌کند. این حمایتها در قالب سه فعالیت پروژه‌های تحقیق و توسعه مشترک، برگزاری کارگاه‌های مشترک و تبادل محققان در دوره‌های کوتاه مدت انجام می‌شود.

بر اساس این فراخوان حداکثر از 6 پروژه تحقیقاتی مشترک در دو حوزه علمی مواد پیشرفته و علوم آب حمایت می‌شود. همچنین پژوهش‌های مرتبط با حوزه‌های فناوری نانو و انرژی های تجدیدپذیر که به نحوی با مواد پیشرفته ارتباط دارند، می‌توانند پروپوزال خود را در زمینه علمی مواد پیشرفته ارسال کنند.

پژوهشگران ایرانی برای شرکت در این فراخوان از امروز 5 مرداد ماه سال جاری تا 8 شهریور ماه  برای ثبت پروپوزال‌های مشترک خود در سامانه صندوق فرصت دارند.  تمامی پروپوزال‌ها باید به صورت جداگانه و هم زمان باید توسط محقق چینی در سامانه آکادمی علوم چین و محقق ایرانی در سامانه صندوق ثبت شود. همچنین محقق ایرانی باید عضو هیأت علمی یکی از دانشگاه‌ها یا پژوهشگاه‌های کشور باشد و محقق چینی نیز در یکی از پژوهشگاه‌ها یا دانشگاه‌های زیرمجموعۀ آکادمی علوم چین اشتغال داشته باشد.

حداکثر حمایت برای پژوهشگران هر کشور 168 میلیون تومان در سال است که شامل خرید تجهیزات نمی شود.

اما در بخش حمایت از کارگاه‌های مشترک در این فراخوان نیز حداکثر از 3 کارگاه مشترک در حوزه‌های فناوری نانو، انرژی‌های تجدیدپذیر، علوم شناختی، مواد پیشرفته، علوم آب و مهندسی پزشکی حمایت می‌شود. در صورت برگزاری کارگاه در ایران صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تا سقف 36 میلیون تومان از محققان ایرانی حمایت مالی می‌کند. 

همچنین در بخش برنامه تبادل محققان شامل بازدید به مدت یک هفته از یک یا چند موسسه و دانشگاه زیرمجموعه‌های آکادمی علوم چین توسط یک پژوهشگر ایرانی است. 

علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و مطالعه کامل فراخوان می توانند به سایت صندوق به نشانی http://www.insf.orgمراجعه کنند.