امروز : 94
ديروز : 71
ماه : 2858
 
  معرفی
 معرفی مدیریت همکاری های علمی و بین المللی دانشگاه

     توسعه پایدار و پیشرفت هر کشوری مرهون پرورش، حفظ و نگهداری سرمایه‌های علمی، پژوهشی و فناورانه آن کشور است. شناسایی این سرمایه ها موجبات ترقی، تعالی، توسعه علمی و فناوری و در نهایت توسعه پایدار همه جانبه را برای کشور فراهم می‌سازند.از این منظر مدیریت همکاری‌های علمی و بین المللی دانشگاه به عنوان متولی ارتباطات علمی و بین المللی، تلاش در جهت فراهم نمودن زمینه‌های مناسب برای همکاری های همه جانبه بین المللی است.این مدیریت به طور خلاصه عهده‌دار امور مربوط به ارتباطات علمی دانشگاه، اعضای هیأت علمی و دانشجویان بویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی با خارج از کشور می باشد.

   مدیریت همکاری‌های علمی و بین المللی دانشگاه تحت نظر معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه فعالیت‌های مربوط به توسعه همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه با سایر دانشگاه ها و مراکز علمی جهان را عهده‌دار است. انعقاد تفاهم نامه‌های همکاری و قراردادهای مختلف با نهادها و مراکز علمی خارجی، انجام امورات فرصت‌های مطالعاتی، جذب اساتید و دانشجویان خارجی و ... از اهم وظایف این مدیریت می باشد.