English

شرح وظایف

 رئوس وظایف دفتر همکاری‌های علمی و بین‌المللی از قرار زیر است:
- تدوين خط­ مشي و سیاست­های همکاری­هایی علمی و  بين­ المللي دانشگاه
- ایجاد ارتباط و عقد قراردادهای همکاری علمی بین­ المللی با دانشگاه ها و مراکز علمی معتبر خارجی
- شناسایی و گسترش زمینه­ های تبادل هيأت ­های علمي دانشگاه با دانشگاه­های معتبر بین ­المللی
- تدوین آیین نامه ­ها و انجام اقدامات لازم در دانشگاه به منظور جذب دانشجويان خارجی
- فعالیت در زمینه شناساندن پتانسیل­ ها و توانمندهای دانشگاه به سایر مراکز علمی بین­ المللی
- معرفی فرصت­های آموزشي و پژوهشي بين ­المللي در دانشگاه
- شناسایی و پیگیری عضویت دانشگاه در مجامع منطقه­ ای و بین­ المللی
- دعوت از استادان و متخصصان بین­ المللی برای حضور در دانشگاه
- انجام امور تشریفات هیأت­ های بین­ المللی
- همکاری در برگزاری كارگاه­ها و همايش­هاي بين­ال مللي سالانه دانشگاه
- انجام امور فرصت­های مطالعاتي و کنفرانس­های بین­ المللی اعضاء هيأت علمي
- انجام مکاتبات اداری جهت اخذ مجوز خروج ( فرصت تحقیقاتی) برای دانشجویان دکتری